The importance of becoming aware

movie-button

[PL] Oana Joumah jest Syryjką urodzoną w Rumunii. Jej pasją jest ludzki mózg i funkcje, jakie pełni. Bada procesy myślowe bazując na fizjologii mózgu, aby pomóc ludziom stać się bardziej świadomymi. Głęboko wierzy, że życie w zgodzie ze sobą i bycie świadomym tego, co jest się w stanie zrobić, jest pierwszym krokiem w stawaniu się lepszym człowiekiem i zmienianiu świata na lepszy.

[ENG] Oana Joumah is a Syrian born in Romania. Her passion is human brain and its functions. She is exploring thinking mechanisms based on brain physiology in order to help people to become aware. She truly believes that living your life and being aware of everything you can do is the first step in becoming better human being and making this world a better place.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ