Wybory w trakcie wojny

movie-button

[PL] Marta Pawlak – zawsze marzyła o byciu aktorką teatralną, jednak życie i jej wrażliwość znalazły spełnienie w sferze pomocy humanitarnej. Od 9 lat pracuje dla Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża jeżdżąc na misje humanitarne w strefach wojennych. Swoje bogate doświadczenie zdobyła w Czeczenii, Osetii, Pakistanie, Iraku, Południowym Sudanie, Syrii, Afganistanie i Sri Lance. Pracuje przede wszystkim z rodzinami, które na co dzień doświadczają realiów wojny. Obecnie jest doradcą humanitarnym w Genewie i nadal kontynuuje prace na misjach.

Wojna kojarzy nam się często z aktem zbrojnym, żołnierzami, bronią, okopami, z czołgami, wymianą ognia. Dla ludzi żyjących w strefach dotkniętych działaniami wojennymi – to czas trudnych wyborów. Jak się dostosować do trudnych warunków? Jak zapewnić ochronę dla całej rodziny i dostatek? Ludzie mieszkający w strefach wojennych nie czekają na pomoc aby zmienić sytuacje, aby właśnie zaadoptować nowe strategie i spróbować sobie dać rade z nowa realnością.
Marta pracuje dla Czerwonego Krzyża od ośmiu lat i organizuje warsztaty w strefach wojennych z ludźmi którzy stoją przed ciężkimi wyborami. Marta podzieli się z wami tymi doświadczeniami i tym jak można spróbować udzielić pomocy tym mieszkańcom.

[ENG] Marta Pawlak – because of her high vulnerability she has always dreamed of becoming a theatre actress but she eventually found her fulfillment in the humanitarian area. For the last 9 years she has been attending humanitarian missions in war zones for the International Committee of the Red Cross. She gained wide experience in Chechnya, Ossetia, Pakistan, Iraq, South Sudan, Syria, Afghanistan and Sri Lanka. She works primarily with families for which war is a harsh everyday reality. She is currently a humanitarian advisor in Geneva and continues her work on missions.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ