Dlaczego grafen?

movie-button

Co stanowi wspólną płaszczyznę, która łączy takie technologie jak: elastyczna elektronika, miniaturyzacja komputerów, ultra pojemne baterie, panaceum na choroby cywilizacyjne, ultra wydajne i tanie źródła napędów przyszłości… Jest nią GRAFEN, który obecnie wytwarzany jest w Łodzi w oparciu o amerykański i europejski patent. Jego Twórcami są naukowcy z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej.

[PL] Łukasz Kaczmarek – profesor i prodziekan Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Inżynierii Kosmicznej i Materiałów Funkcjonalnych. Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, trzykrotnie wyróżniony przez Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współautor pięciu patentów. Współzałożyciel firmy spin off Advanced Graphene Products zajmującej się produkcją i modyfikacją wielkopowierzchniowego grafenu.

[ENG] Łukasz Kaczmarek – Professor and Deputy Dean of Lodz University of Technology, Head of the Department of Space Engineering and Functional Materials. Vice President of the Association of Polish Inventors and Rationalizers, three times awarded by the Ministers of Science and Higher Education. Co-author of five patents. Co-founder of the spin off company Advanced Graphene Products involved in the production and modification of large-area graphene.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ