Zatrzymać się, aby zostawić ślad

movie-button

Jesteśmy jak filiżanka z herbatą, z której wciąż trzeba upijać, aby można ją było ponownie napełniać. Ale aby to się stało trzeba się choć na chwilę zatrzymać. Zatrzymać przy drugim człowieku. Bo inaczej w codziennym pędzie ku czemuś – karierze czy sukcesie – zobaczymy tysiące obrazów, ale nie zapamiętamy tych najbardziej niezwykłych, przyjmiemy na fb czy też miniemy tysiące ludzi, ale nie zauważymy i nie spotkamy tych, którzy mogą wzbogacić nasze życie i tych, dla których możemy być ważni. Każde takie bliskie spotkanie pozostawia ślad. Nawet, jeżeli przekonamy się o tym dopiero po latach …

[PL] Dariusz Supeł – od „zawsze” instruktor harcerski, aktualnie Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego. Aktywny w organizacjach pozarządowych, uczestniczył w pracach nad zmianą ustawy o stowarzyszeniach, wcześniej nad zmianą ustawy o fundacjach, od 10 lat jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, gdzie jest prezesem zarządu. Trener z trzydziestopięcioletnim doświadczeniem. Pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmuje się edukacją, szkoleniami, zarządzaniem projektami społecznymi.

[ENG] Dariusz Supeł – a scout instructor “since always”, currently a Chairman of The Polish Scouting and Guiding Association (ZHP). Activist in non-governmental organisations, participant of the amendment process of the Associations Act and Foundations Act. Since 10 years he’s been a member of the National Federation of Polish Non-Governmental Organisations, currently a President of the Board. Coach of thirty-five years of experience. He works in The Office of the Commissioner for Human Rights where he deals with education, trainings and social projects management. — with Dariusz Supeł.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ