Co Cię powstrzymuje przed tańcem?

movie-button

Po co tańczono kiedyś, po co tańczymy teraz? Jakie możemy mieć korzyści z tańca teraz i na przyszłość ? Jak piękną sztuką jest sztuka tańca? A także o tym, co powstrzymuje nas przed tańcem i co może nas do niego zmotywować.

[PL] Marta Rolnik-Warmbier – założyła pierwszą szkołę salsy (i innych tańców karaibskich) w Łodzi. Czerpie inspiracje m.in. z różnorodności, tworząc zespoły multigeneracyjne czy widowiska taneczne, w których na scenie występują amatorzy wraz z zawodowymi tancerzami. Z upodobaniem korzysta z różnych źródeł rozwoju zarówno w obszarze psychologicznym jak i tanecznym. Stawia na pogłębianie relacji ciała i psychiki, podkreślając wagę działań profilaktycznych w utrzymaniu dobrego zdrowia i samopoczucia.

[ENG] Marta Rolnik-Warmbier – founder of the first school of salsa (and other Caribbean styles) in Lodz. She is inspired by diversity. Creator of multi-generational teams or dance shows where amateurs and professionals perform together on one stage. She makes use of different sources for growth and development in both dance and psychology areas. She focuses on deepening the bond between body and psyche, with the emphasis on prevention in maintaining good health and general well-being. — with Marta Rolnik.
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ